Vol 12, No 1 (2017)

Table of Contents

Články - Articles

Chemická analýza pevných exhalátov z ovzdušia PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jaroslav Briančin
Mikropásikový senzor pre dielektrometriu PDF
Juraj Kurimsky
Povrchový odpor a povrchový merný odpor PDF
Roman Cimbala
Meranie zvodových prúdov na modeli tanierového izolátora PDF
Iraida Kolcunová, Bystrík Dolník, Jaroslav Briančin, Martin Fabián
Skúmanie frekvenčných závislostí povrchového odporu PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák, Martin Kolek
Sledovanie zmien popisných charakteristík ZnO varistorov PDF
Bystrík Dolník, Lukáš Kruželák


ISSN: 1337-0103