Povrchový odpor a povrchový merný odpor

Roman Cimbala

Abstract


Abstrakt. Tento príspevok sa zaoberá problematikou sledovania povrchového odporu izolačných materiálov. Je analyzovaný vývoj skúšobných
metód pre povrchy s nízkou aj vysokou vodivosťou. V článku je popísaný experiment pre získanie zvolených kvalitatívnych parametrov popisujúcich
stav povrchu izolačného systému na báze celulózy. Sú vyhodnotené časové závislosti nabíjacích prúdov vzhľadom na aplikované napätie aj hrúbku
skúmaného materiálu.

Kľúčové slová: povrchový odpor, povrchový merný odpor, elektrizácia, nabíjanie.


Full Text: PDF