Chemická analýza pevných exhalátov z ovzdušia

Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jaroslav Briančin

Abstract


Tento príspevok je venovaný analýze pevných exhalátov z ovzdušia, ktoré nám ovplyvňujú návrh vonkajšej izolácie. Príspevok popisuje metodiku zberu exhalátov, meranie ich zloženia a chemický rozbor. V závere sú uvedené návrhy na ďalší postup analýzy tuhých exhalátov.

Full Text: PDF