Vol 13, No 1 (2018)

Table of Contents

Články - Articles

Impedančná spektroskopia kvapalných izolačných materiálov PDF
Lukáš Kruželák, Roman Cimbala, Peter Havran
Vplyv elektromagnetického rušenia na izotermickú relaxačnú prúdovú analýzu magnetických nanokvapalín PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák


ISSN: 1337-0103