Mikropásikový senzor pre dielektrometriu

Juraj Kurimsky

Abstract


Abstrakt. V článku je prezentovaná možnosť použitia mikropásikových senzorov (MPS) za účelom dielektrickej charakterizácie okolitého média. Je podaná stručná charakteristika MPS a možnosti analytického a numerického výpočtu jeho kapacity. Na praktickom príklade je poukázané na zmenu charakteristickej kapacity pri zmene dielektrických vlastností okolitého média.

Kľúčové slová: mikropásikový senzor, meracia metóda, dielektrometria


Full Text: PDF