Vol 10, No 1 (2017)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Analytická klasifikácia vplyvu okolitých podmienok na maximálnu dovolenú hodnotu prúdu vonkajších vedení PDF
Michal Špes, Ľubomír Beňa, Miroslav Mikita, Michal Kosterec, Michal Márton
Porovnanie rôznych prístupov pri návrhu autonómnych hybridných systémov pre rodinné domy PDF
Martin Vojtek, Michal Kolcun
Fotovoltické systémy a ich konštrukcie ako parameter účinnosti PDF
Jaroslav Petras, Michal Kolcun, Dušan Medveď, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško
Vplyv TCSC na dynamickú stabilitu sústavy PDF
Zsolt Čonka
Modelovanie off-grid siete s fotovoltickými zdrojmi PDF
Dušan Medveď, Michal Kolcun, Jaroslav Petráš, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Meranie tieniacej schopnosti proti elektromagnetickému poľu materiálu betón PDF
Marek Pavlík, Dušan Medved, Martin Kanálik, Ján Zbojovský, Peter Kurimský

Power Systems Relaying, Faults Analysis

Analýza prechodných dejov pri pripájaní fotovoltických elektrární PDF
Dušan Medveď, Michal Kolcun, Jaroslav Petráš, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Matematický model obchodnej stratégie pre trh s elektrinou PDF
Marek Pavlík


ISSN: 1337-6756