Meranie tieniacej schopnosti proti elektromagnetickému poľu materiálu betón

Marek Pavlík, Dušan Medved, Martin Kanálik, Ján Zbojovský, Peter Kurimský

Abstract


Predkladaný príspevok sa zaoberá výskumom v oblasti tieniacej schopnosti stavebného objektu. Skúmaným materiálom bola betónová stena, ktorú je možné považovať za stavebný materiál. Hrúbka betónovej steny bola 15 cm. Výskum bol zameraný na meranie tieniacej schopnosti betónu vo frekvenčnej oblasti od 1 GHz do 9 GHz. V tomto frekvenčnom pásme sú obsiahnuté všetky moderné frekvencie – „mobilné aj wifi frekvencie“. Na meranie bola použitá porovnávacia metóda podľa IEEE 299-2006. Celý výskum prebiehal v bezodrazovej komore kvôli zamedzeniu vonkajším vplyvom. Z výsledkom vyplýva, že so zvyšujúcou sa frekvenciou rastie tieniaca schopnosť materiálu betón.


Full Text: PDF