Analytická klasifikácia vplyvu okolitých podmienok na maximálnu dovolenú hodnotu prúdu vonkajších vedení

Michal Špes, Ľubomír Beňa, Miroslav Mikita, Michal Kosterec, Michal Márton

Abstract


V rámci prepojenia elektrizačných sústav po nesprávnej predikcii výroby z obnoviteľných zdrojov dochádzalo k preťažovaniu prenosových vedení, z čoho vyplýva následná potreba výstavby nových prenosových vedení a maximálnom využívaní súčasne existujúcich. Jednou z možností je určovanie dovoleného prúdového zaťaženia vedení pri poznaní okolitých klimatických podmienok. Tento článok sa zaoberá určovaním maximálneho prúdového zaťaženia vedenia pri zmene jednotlivých okolitých činiteľov. Výpočet je vykonaný pre vodič AlFe 350/59, ktorého využitie je predovšetkým v prenosovej sústave Slovenska.

Full Text: PDF