Modelovanie off-grid siete s fotovoltickými zdrojmi

Dušan Medveď, Michal Kolcun, Jaroslav Petráš, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško

Abstract


Tento príspevok sa zaoberá modelovaním a analýzou off-grid elektrických sietí. K modelovaniu off-grid sietí bola použitá knižnica Simscape Power Systems, ktorá je súčasťou programu Simulink. Model off-grid siete obsahuje výrobu elektrickej energie pomocou dieselových generátorov, fotovoltických panelov a veternej turbíny, spotrebu elektrickej energie a meranie základných elektrických veličín. Bol analyzovaný vplyv rôznych prevádzkových stavov na namodelovanú off-grid sieť, akými sú pripojenie záťaže, odpojenie záťaže, zmena účinníka záťaže, a zmeny klimatických podmienok pôsobiacich na výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltického poľa a veternej turbíny.


Full Text: PDF