Analýza prechodných dejov pri pripájaní fotovoltických elektrární

Dušan Medveď, Michal Kolcun, Jaroslav Petráš, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško

Abstract


Tento príspevok sa zaoberá dynamickými dejmi v sústave vn, ktoré vznikajú pri skratoch, zemných poruchách alebo následkom pripájania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Analýza bola vykonaná použitím knižníc a nástrojov toolboxu Simscape Power Systems, ktorý je nadstavbou matematického nástroja Matlab/Simulink. Príspevok sa zaoberá aj vplyvom dynamických dejov na kvalitu elektrickej energie a tiež charakteristikou algoritmu riešenia dynamických dejov a matematickými spôsobmi výpočtov dynamických dejov pomocou numerických metód.


Full Text: PDF