Fotovoltické systémy a ich konštrukcie ako parameter účinnosti

Jaroslav Petras, Michal Kolcun, Dušan Medveď, Rastislav Stolárik, Štefan Vaško

Abstract


Článok analyzuje vplyv konštrukcie a umiestnenia fotovoltických panelov v celkovom solárnom systéme na celkovú účinnosť daného systému, popisuje experiment a zhodnocuje merané parametre fotovoltických panelov z hľadiska ich účinnosti ako ukazovateľ vhodnosti ich konštrukčného vyhotovenia.

Full Text: PDF