Napäťová závislosť vybraných parametrov dielektrickej spektroskopie izolačnej kvapaliny

  • Roman Cimbala Technical University of Košice
  • Lukáš Kruželák

Abstract

Článok sa zaoberá výskumom a porovnaním napäťovej závislosti kvapalného izolačného materiálu získaného technológiou gas-to-liquid. Bola skúmaná izolačná kvapalina, ktorá je používaná ako transformátorový olej pre svoje elektrické izolačné a chladiace vlastnosti. Boli získané napäťové závislosti dielektrických parametrov kvapalného dielektrika metódou dielektrickej spektroskopie vo frekvenčnom rozsahu 0,1 mHz až 1 kHz.

Published
2020-12-04
Section
Články - Articles