Skúmanie tuhých exhalátov zachytených v letnom a zimnom období

  • Jaroslav Džmura Technical University of Košice
  • Jaroslav Briančin
  • Jaroslav Petráš

Abstract

Tento príspevok sa zaoberá inovatívnym testovaním tuhých exhalátov, ktoré ovplyvňujú elektrickú pevnosť izolačných systémov a tým znižujú spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení. Analýza chemických vlastností exhalátov odhalí ich vplyv na izolačné systémy, čo umožní návrh inovatívnych izolačných systémov s vylepšenými vlastnosťami s cieľom zvýšiť životnosť a spoľahlivosť elektrotechnických zariadení. Analýzou sa dokáže, že spády zozbierané v letnom a zimnom období majú rôzne vlastnosti. Príspevok popisuje metodiku zberu exhalátov, meranie ich zloženia a chemický rozbor.

Published
2020-12-04
Section
Články - Articles