Starnutie elektroizolačných systémov

Announcements

 

New mauscripts to new website

 
Dear authors. Please, submitt new mauscripts to new website of JSES journal (open with a click)  
Posted: 2018-10-09 More...
 
More Announcements...

Vol 13, No 1 (2018)

Table of Contents

Články - Articles

Impedančná spektroskopia kvapalných izolačných materiálov PDF
Lukáš Kruželák, Roman Cimbala, Peter Havran
Vplyv elektromagnetického rušenia na izotermickú relaxačnú prúdovú analýzu magnetických nanokvapalín PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák


ISSN: 1337-0103