Vol 11, No 2 (2016)

Table of Contents

Články - Articles

Analýza tepelného poľa magnetickej kvapaliny a transformátorového oleja PDF
Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala
The study of surface discharges on the air- insulation interface. PDF
Emil Jahoda, Jozef Kúdelčík
Model dielektrika pre vonkajšie izolátory PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák, Samuel Bucko, Juraj Kurimský
Analýza rozloženia teploty vo vn cievkach točivého stroja PDF
Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala, Michal Špes
Vplyv teploty na elektrickú prieraznú pevnosť impregnovanej papierovej izolácie PDF
Iraida Kolcunová, Lukáš Lisoň, Jakub Tančák
Volt-ampérová charakteristika striedavého odlučovača so špirálovitou korónujúcou elektródou PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš
Monitorovanie unikajúceho prúdu ako indikátora znečistenia vonkajšej izolácie PDF
Bystrík Dolník, Michal Špes, Lukáš Kruželák, Adam Kondás


ISSN: 1337-0103