Vol 11, No 1 (2016)

Table of Contents

Články - Articles

Možnosti použitia štvorbodovej metódy na stanovenie povrchovej vodivosti izolačných materiálov PDF
Bystrík Dolník, Pavol Virba
Impedančná spektroskopia pevných izolačných materiálov PDF
Štefan Hužvár, Roman Cimbala, Samuel Bucko, Juraj Kurimský
Počiatočné, zhášacie a prierazné napätia v izolácii olej-papier počas tepelného starnutia PDF
Jakub Rajnič, Juraj Kurimsky, Iraida Kolcunová, Roman Cimbala
Tepelná degradácia XLPE káblov PDF
Matúš Gálik, Roman Cimbala, Samuel Bucko, Juraj Kurimský
Štatistická analýza prierazného napätia polypropylénu počas urýchleného starnutia PDF
Martin Pajtáš, Juraj Kurimsky, Beáta Stehlíková, Roman Cimbala
Zmena kapacity PP kondenzátora počas urýchleného starnutia PDF
Lukáš Révés, Juraj Kurimsky, Roman Cimbala
Tienenie elektromagnetických polí PDF
Bystrík Dolník, Lukáš Kruželák, Michal Špes, Maroš Anderák
Modelovanie povrchových čiastkových výbojov PDF
Pavol Duda, Iraida Kolcunová


ISSN: 1337-0103