Vol 7, No 1 (2012)

Table of Contents

Články - Articles

Podmienky ochrany pred prepätím vo vysokofrekvenčnej technike PDF
Jaroslav Petras
Spôsoby merania čiastkových výbojov PDF
Jozef Balogh
Measurement of Dielectric Parameters of XLPE Cables PDF
Martin German-Sobek, Roman Cimbala, Jozef Király
Prenos prepätí do rozvodov nízkeho napätia v rozličných prevádzkach vn elektrických sietí PDF
Bystrík Dolník, Dominik Smolko
Diagnostika distribučného transformátora v laboratórnych podmienkach PDF
Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník, Marek Matvija
Vplyv frekvencie elektromagnetického poľa na magnetodielektrickú anizotropiu v magnetických kvapalinách PDF
Karol Marton, Ladislav Tomčo, Jozef Király, Roman Cimbala, Iraida Kolcunová, Milan Timko, Peter Kopčanský, Matúš Molčan, Michal Rajňák
Ongoing polarization processes in magnetic fluids PDF
Jozef Király, Martin German-Sobek, Roman Cimbala, Karol Marton


ISSN: 1337-0103