Diagnostika distribučného transformátora v laboratórnych podmienkach

Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník, Marek Matvija

Abstract


Článok je zameraný na diagnostické merania izolačného systému trojfázového distribučného transformátora. Sú v ňom popísané základné jednosmerné a striedavé diagnostické meracie metódy, pomocou ktorých sa dá zistiť izolačný odpor, prítomnosť čiastkových výbojov a určiť hodnotu stratového činiteľa poukazujúceho na dielektrické straty. Na základe nameraných hodnôt je možne stanoviť stav izolačného systému transformátora.

Full Text: PDF