Čiastkové výboje a ich vplyv na PE izoláciu

Miroslav Bánes, František Kovaľ

AbstractAbstrakt. Tento článok popisuje vplyv čiastkových výbojov na izoláciu. Popisuje fyzikálny rozbor vzniku a rozvoja elektrických stromčekov. Ďalej sa
v tomto článku popisuje meracia metóda a výroba polyetylénovej vzorky. Poslednou témou je experiment pri ktorom sa namáha PE vzorka, a výboje
sa zaznamenávajú až do prierazu izolačného materiálu.
Abstract. This article described effect of partial discharges for insulation. Article described analysis inception and growth of electrical trees. Next is
described measuring method and production of PE pattern. Last theme described stress of PE pattern and record of discharge until breakdown of
insulation material. (Partial discharges and their effect for PE insulation).

Full Text: PDF