Analýza sond toroidného a lineárneho typu z fyzikálneho hľadiska

Jozef Balogh, Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš

Abstract


Predkladaná    práca  poukazuje   na   princíp   lineárnych    a toroidných sond z fyzikálneho hľadiska a aplikaciou uvedených teoretických poznatkov speje, že sú splnené všetky podmienky pre meranie malých prípadne impulzných prúdov a tým upozorňuje na nový-progresívny spôsob snímania signálov vyvolaných čiastkovými výbojmi, ktoré spôsobujú degradáciu izolačného systému.

Full Text: PDF