Vol 5, No 9 (2010)

Table of Contents

Články - Articles

IRC analýza vplyvu polovodivej ochrany 6kV asynchrónneho motora na jeho polarizačné spektrum PDF
Ľudovít Csányi, Roman Cimbala, Martin Marci, Milan Kvakovský
Aspekty návrhu kalibrátora čiastkových výbojov PDF
Jaroslav Petráš, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura
Elektrické vlastnosti prírodných esterov PDF
Iradia Kolcunová, Lýdia Dedinská
Koróna v oleji PDF
Martin Marci, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
Skúmanie výbojovej aktivity pri rôzných spôsoboch uzemnenia drážkovej časti izolácie vn cievky PDF
Milan Kvakovský, Marián Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
Príspevok k mechanizmu starnutia ZnO varistorov PDF
Bystrík Dolník, Rudolf Guľas
Dielectric Spectroscopy of Insulation Oils PDF
Roman Cimbala
Meranie elektrických vlastností makroskopických prímesí prúdiacich plynov PDF
Jaroslav Džmura, Jozef Balogh, Jaroslav Petráš
Analýza sond toroidného a lineárneho typu z fyzikálneho hľadiska PDF
Jozef Balogh, Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš


ISSN: 1337-0103