Aspekty návrhu kalibrátora čiastkových výbojov

Jaroslav Petráš, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura

Abstract


Článok opisuje problematiku návrhu a stavby elektronického kalibrátora čiastkových výbojov od 10pC do 10 000 pC. Taktiež sa zaoberá nastavením a testovaním tohoto kalibrátora a jeho porovnávaním s kalibrátorom od profesionálneho výrobcuFull Text: PDF