Vol 9, No 2 (2014)

Table of Contents

Články - Articles

Vplyv tepelného starnutia na magnetické kvapaliny PDF
Marcel Zborňák, Jozef Király, Roman Cimbala
Meranie výbojovej činnosti vo vzduchu pomocou UV kamery PDF
Iraida Kolcunová, Pavol Duda
Fraktálna dimenzia elektrického stromčeka PDF
Martin Mikitka, Juraj Kurimsky
Meranie vlastností nelineárnych dielektrík na báze titánu PDF
Ján Tkáč, Marek Hvizdoš


ISSN: 1337-0103