Vol 8, No 1 (2013)

Table of Contents

Články - Articles

Vplyv teploty na zmenu vlastnosti izolačných olejov PDF
Lukaš Lisoň, Iraida Kolcunová, Roman Cimbala
Elektrické parametre priemyselných fólií a ich vplyv na vznik povrchových nábojov PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jozef Balogh
Vplyv krátkodobého tepelného namáhania na výbojovú činnosť PDF
Marian Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
Verifikácia eliminácie povrchových nábojov PDF
Jaroslav Petras, Jaroslav Džmura, Jozef Balogh


ISSN: 1337-0103