Vol 6, No 2 (2011)

Table of Contents

Články - Articles

Meranie povrchových a izolačných odporov vn statorových cievok PDF
Marian Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
Modelovanie elektrického poľa v izolácii vn elektrických točivých strojov PDF
Bystrík Dolník, Jaroslav Macko
Modelovanie prvkov prepäťových ochranných zariadení PDF
Bystrík Dolník, Ján Štefančík
Meranie stratového činiteľa a kapacity na cievke s polovodivou ochranou PDF
Ľudovít Csányi, Roman Cimbala, Matúš Katin
Príspevok k posúdeniu stavu izolačného systému nízkonapäťového elektromotora PDF
Bystrík Dolník, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
Dependence of dissipation factor of magnetic fluids by temperature PDF
Jozef Király, Iraida Kolcunová, Karol Marton, Roman Cimbala
Electromagnetic detectors of partial discharges PDF
Ján Tkáč


ISSN: 1337-0103