Vol 4, No 7 (2009)

Table of Contents

Články - Articles

Rozbor elektrických pomerov na rozhraní elektróda – pevná fáza – plyn PDF
Karol Marton, Jozef Balogh, Jaroslav Petráš, Jaroslav Džmura
Využitie magnetickej kvapaliny v izolačnom systéme transformátora PDF
K. Marton, L. Tomčo, Roman Cimbala, Iraida Kolcunová, M. Koneracká, M. Timko
Vplyv viskozity na elektroizolačné vlastnosti rastlinných olejov PDF
Iraida Kolcunová, Viera Vančová
Vplyv teploty na zafarbenie povrchu XPE vzoriek PDF
Bystrík Dolník, Juraj Kurimský
Možnosti ochrany izolácie veterných elektrární pomocou aktívnych bleskozvodov PDF
Bystrík Dolník, Juraj Kurimsky, Ján Tkáč
Monitoring neštandardných javov v napäťových systémoch rozvodní ES SR PDF
Jozef Kováčik
Modeling of Operational Conditions for Development of Measuring System for High Current on High Voltage Potential PDF
Marek Pípa, Attila Kment
Porovnanie prejavov čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou pomocou vysokonapäťových meraní PDF
Jaroslav Lelák, Attila Kment, Michal Váry
Vyhodnotenie fázového rozloženia čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou PDF
Attila Kment, Jaroslav Lelák, Michal Váry
Impact of High Frequency Risks in Insulation Systems of Electric Machines PDF
Barbara Florkowska, Marek Florkowski, Jakub Furgał, Józef Roehrich, Paweł Zydroń
Sledovanie aktivity čiastkových výbojov v izolačných systémoch pomocou induktívnej a piezoelektrickej sondy PDF
Jaroslav Petráš, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura
Matematický model šírenia akutickej vlny vo vn transformátoroch s olejovým médiom PDF
Juraj Kurimský


ISSN: 1337-0103