Aplikácia metód spektrálnej analýzy pri akustických meraniach čiastkových výbojov

Jaroslav Petráš, Dušan Medveď, Jaroslav Džmura

Abstract


Abstrakt. Tento príspevok sa popisuje aplikáciu Waveletovej transformácie pre signály čiastkových výbojov za predpokladu ich využitia pri
vyhodnocovaní časových priebehov týchto signálov. Autori poukazujú aj rozdiel medzi Waveletovou a Fourierovou transformáciou pri spektrálnej
analýze signálov čiastkových signálov.
Abstract. This paper describes the application of Waveletovej transform in the area partial discharge signals assuming its usage in waveform
recognition and evaluation processv. Authors would like to point out the differences between Waveletovou and Fourierovou transform in spectral
analysis of partial discharge signals.


Full Text: PDF