Aplikácia waveletov v procesoch vysokého napätia

Dušan Medved

Abstract


Výber správnej vyhodnocovacej metódy je preto dôležité pre prezentovanie správnych a presných výsledkov z meracieho zariadenia. V tomto
príspevku je bližšie popísaná aplikácia waveletovej transformácie použitá pre vyhodnocovanie a ďalšie spracovanie signálov vo vysokonapäťových
procesoch.
Abstract. This paper deals with application of wavelets in high voltage processes. There are compared its benefits versus Fourier transformation.
Basic forms and expressions refer to steps sequence for result evaluating. These results and application of wavelet transformation are illustrated in
some examples.

Full Text: PDF