Diagnostika transformátorov

Karol Marton, Juraj Kurimsky

Abstract


Abstrakt. Príspevok je orientovaný na výber takých diagnostických metód na diagnostikovanie vn resp. vvn transformátorov, ktoré je možné
v súčasnosti aplikovať v elektroenergtike SR, vychádzajúc z momentálneho stavu prístrojovej techniky v laboratórnych podmienkach, vo výskume a
v priemyselnom zázemí. Výber metód sa opiera o poznanie fyzikálnej podstaty výpovedechopných veličín a o ich spracovanie súčasnými
prostriedkami výpočtovej techniky.
Je poukázané na spoľahlivý a bezporuchový prenos elektrickej energie v sústave vedení vn a vvn a zdôrazňuje sa plánovaná a kontinuálna
diagnostika základných prvkov prenosovej sústavy s poukázaním na zložitý izolačný systém sledovaného prvku – transformátora.

Full Text: PDF