Čiastkové výboje v statorovej izolácii elektrických strojov točivých

Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský

Abstract


Abstrakt. V objeme elektroizolačného materiálu sú čiastkové výboje generované aj počas prevádzky. Je všeobecne známe, že k pôsobeniu čiastkových výbojov prispievajú mechanické, elektrické, tepelné a iné formy namáhania. Príspevok sa zaoberá výskumom aktivity čiastkových výbojov v drážkach statorovej izolácie elektrických strojov točivých. Sú prezentované experimentálne výsledky z meraní na výseku statora ako modeli pre skúmanie daného javu.

Abstract. Under operation of the rotating machines the partial discharges are generated in the insulation material bulk. There are known that mechanical, electrical, thermal, etc impacts lead to partial discharge phenomena. Paper deals with research of discharge activity in the slots of rotating machine stator. The experimental measurements were done and partial discharge analysis is presented. The phase discharge distribution changes relating to applied voltage can point to near failure occasion.(Contribution for SES2008 Seminar – PD in stator slots).

Full Text: PDF