Vol 11, No 1 (2018)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Porovnanie metód na výpočet pozdĺžnej impedancie vedení PDF
Anastázia Margitová
Spolupráca obnoviteľných zdrojov energie PDF
Lukáš Mokriš, Martin Vojtek, Michal Kolcun
Uzemňovacie sústavy do 22 kV PDF
Zuzana Jacková, Stanislav Ilenin

Power Systems Relaying, Faults Analysis

Trojfázové skratové prúdy na svorkách synchrónneho generátora určené podľa normy STN EN 60909-0 a pomocou matematického modelu synchrónneho generátora PDF
Martin Kanálik, Anastázia Margitová

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Porovnanie analýz predikcie ceny elektriny na pražskej burze PXE pomocou technických indikátorov PDF
Marek Pavlík

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Možnosti zvýšenia účinnosti tienenia elektromagnetických polí aplikáciou tieniacich náterov PDF
Jan Zbojovsky, Iraida Kolcunová, Iraida Kolcunová, Samuel Krásnohorský
Vznik elektrostatických nábojov na tieniacich náteroch PDF
Iraida Kolcunova, Jan Zbojovsky, František Ziolkovsky


ISSN: 1337-6756