Vol 8, No 2 (2015)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Výpočet vplyvu parametrov štvorsystémového vzdušného vedenia na úroveň nesymetrie napätia PDF
Martin Kanálik
Riešenie usporiadania elektromagnetického poľa v okolí elektrických silových vedení PDF
Dušan Medveď, Martin Kanálik

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Meranie elektromagnetických polí v okolí vzdušných distribučných vedení PDF
Cyril Dujava, Iraida Kolcunová, Marek Pavlík


ISSN: 1337-6756