Vol 8, No 1 (2015)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Admitančný model pre simulovanie TCSC na riadenie tokov výkonov v prostredí Simulink PDF
Jozef Dziak, Miroslav Kmec, Ľubomír Beňa

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Vplyv udržania hodnoty nabitia batériových systémov na kvalitu regulačného výkonu PDF
Tomáš Košický, Michal Kolcun, ml., Ľubomír Beňa
Optimalizácia nasadenia systémov akumulácie elektrickej energie PDF
Tomáš Košický, Ľubomír Beňa, Michal Kolcun, ml.
Cenotvorba koncovej ceny elektriny pre domácnosť PDF
Ružena Lovasová

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Porovnanie manuálneho a automatizovaného merania účinnosti tienenia elektromagnetického poľa PDF
taras kapral, Iraida Kolcunova, Marek Pavlík, Bystrik Dolniík


ISSN: 1337-6756