Vol 7, No 2 (2014)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Improoving transient stability by TCSC PDF
Zsolt Čonka, Miroslav Kmec, Michal Kolcun
Ekonomická efektívnosť bioplynovej stanice PDF
Alexander Mészáros, Patrik Jašňák
Komunikačné systémy distribuovaných zdrojov energie PDF
Marek Hvizdoš

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Meranie účinnosti tienenia a odrazu elektromagnetického poľa stavebných objektov PDF
Iraida Kolcunová, Ľubomír Orosi, Miroslav Priščák, Marek Pavlík
Meranie intenzity elektromagnetického poľa a určenie účinnosti tienenia vybraných materiálov pri frekvenčnom rozsahu od 500 MHz – 5 GHz PDF
Alexander Meszaros, Jan Zbojovsky, Peter Kurimsky, Zoltan Lendvai
Súvisia priečne straty a zrážky? PDF
Peter Podolinský, Juraj Kurimsky

Power Systems Relaying, Faults Analysis

Vplyv parametrov synchrónneho generátora na dobu horenia oblúka pri vypínaní skratu PDF
Martin Kanálik

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Analýza využiteľnosti systémov akumulácie energie pre frekvenčnú reguláciu PDF
Tomáš Košický, Ľubomír Beňa, Michal Kolcun, ml.
Aplikácia technických indikátorov v prostredí trhu s elektrinou PDF
Alexander Mészáros, Marek Pavlík, Roman Tóth
Minimalizácia činných strát a riadenie toku výkonu v elektrizačných sústavách s využitím FACTS zariadení PDF
Roman Jakubčák, Ľubomír Beňa, Miroslav Kmec


ISSN: 1337-6756