Vol 7, No 1 (2014)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Posúdenie a návrh osvetlenia pozemných komunikácii PDF
Ján Babjak, Marek Pavlík, Ľubomír Beňa

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Meranie účinnosti tienenia MDF dosky v závislosti na vlhkosti v oblasti od 1 GHz do 10 GHz PDF
Marek Pavlík, Iraida Kolcunová, Alexander Mészáros, Michal Kolcun, Dušan Medveď, Ján Zbojovský
Modelovanie vplyvu tieniacich materiálov na rozloženie elektromagnetického poľa PDF
Jan Zbojovsky, Alexander Mészáros, Dušan Medveď, Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Marek Pavlík

Power Systems Relaying, Faults Analysis

Simulácia digitálnych dištančných ochrán pomocou programu Matlab / Simulink PDF
Miroslav Kmec, Ľubomír Beňa, Zsolt Čonka

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Využitie evolučných výpočtových metód v optimalizácii prevádzky elektrizačných sústav PDF
Roman Jakubčák, Miroslav Kmec, Ľubomír Beňa


ISSN: 1337-6756