Vol 6, No 2 (2013)

Table of Contents

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Využitie statického synchrónneho kompenzátora na znižovanie činných strát v elektrizačných sústavách PDF PDF
Roman Jakubčák, Ľubomír Beňa, Valeriya Tuzikova

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Zlepšenie prenosovej schopnosti vedení využitím TCSC PDF
Miroslav Kmec, Jozef Dziak, Ľubomír Beňa, Zsolt Čonka
Vplyv UPFC na dynamickú stabilitu sústavy PDF
Zsolt Čonka, Matúš Novák, Michal Kolcun, Miroslav Kmec
Utilizing SVC for transient stability enhancement PDF
Zsolt Čonka, Michal Kolcun
Nové trendy spracovania digitálnej dokumentácie trakčných vedení PDF
Marcela Gergeľová, Žofia Kuzevičová, Štefan Kuzevič

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Meranie účinnosti tienenia elektromagnetického poľa v závislosti na vlhkosti v oblasti od 1 GHz do 5 GHz PDF
Marek Pavlík, Iraida Kolcunová, Bystrík Dolník, Juraj Kurimský, Alexander Mészáros, Michal Kolcun, Dušan Medveď, Ján Zbojovský
Mapovanie elektrosmogu v počítačovej učebni PDF
Taras Kapraľ, Iraida Kolcunová, Marek Pavlík, Ľubomír Orosi

Power Systems Relaying, Faults Analysis

Testovanie ochranných funkcií inteligentného elektronického zariadenia REF 543 PDF PDF
Miroslav Kmec, Ľubomír Beňa, Lukáš Lisoň


ISSN: 1337-6756