Vol 4, No 4 (2011)

Table of Contents

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Kaskádový fotovoltický striedač pre distribuovaný zdroj elektrickej energie PDF
Marek Pástor, Jaroslav Dudrik
Using of the Thyristor Controlled Series Capacitor in Electric Power System PDF
Martin German-Sobek, Ľubomír Beňa, Roman Cimbala
Experimentálne merania solárnych plastových absorbérov PDF
Ján Tkáč, Marek Hvizdoš
Meranie intenzity slnečného žiarenia PDF
Ján Tkáč, Marek Hvizdoš
Dynamické javy na vodičoch vonkajších silových vedení Faktory ovplyvňujúce vyšvihnutie vodiča – Vplyv rozloženia námrazy PDF
Matúš Katin, Ludovít Csanyi, Roman Jakubčák

High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering

Návrh zariadenia na generovanie pravouhlých impulzov prúdu pomocou programu ATP PDF
Bystrík Dolník, Blažej Bučko
Meranie prepätí generovaných domácimi spotrebičmi PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jozef Balogh

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Možnosti regulácie výkonových tokov na medzištátnych vedeniach SR ČR PDF
Roman Jakubčák, Ľubomír Beňa, Matuš Katin


ISSN: 1337-6756