Vol 3, No 7 (2010)

This special issue is dedicated to results of the works on the project No. APVV-0385-07, entitled as Komplexná analýza a optimalizácia strát v elektrizačnej sústave, Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Table of Contents

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

Využitie špecializovaných zariadení na reguláciu tokov výkonov PDF
Stanislav Kušnír, Vladimír Krištof, Ľubomír Beňa, Michal Kolcun
Minimalizácia technických strát v elektrizačných sústavách reguláciou napätia PDF
Daniel Hlubeň, Ľubomír Beňa, Michal Kolcun
Oceňovanie strát elektriny PDF
Alexander Mészáros

Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity

Modelovanie prechodných dejov pri pripojovaní rozptýlených zdrojov energie v prostredí EMTP ATP PDF
Dušan Medveď


ISSN: 1337-6756