Tranzientné efekty vo vvn transformátoroch

Main Article Content

Jaroslav Petras
Jaroslav Džmura

Abstract

V článku je analyzovaná situácia počas skúšok transformátorov vysokého a veľmi vysokého napätia pre obnovenie izolačnej pevnosti daného napätia pri pôsobení tranzientných napätí. Je predstavený návrh na meranie rozloženia napätia pozdĺž vinutia cievky a analýza impulzných napäťových skúšok transformátora na modeli cievky so zapojením pri meraní trojfázového transformátora impulzným napätím.

Article Details

Section
High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering