Využitie WAMS v elektrizačnej sústave

Main Article Content

Zsolt Čonka

Abstract

Možnosti využitie Wide Area Monitoring Systémov v elektrizačných sústavách každým rokom narastajú Tento článok popisuje možnosti využitia WAMS systémov na sledovanie napäťovej a frekvenčnej stability. Výhodou týchto systémov je real – time monitoring sústavy, či sa dosiahne zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti sústavy. Dispečer dostáva v reálnom čase informácie o prípadnom narušení stability a môže okamžite podniknúť kroky k zamedzeniu šírenia poruchy.

Article Details

Section
Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity