Inteligentné nabíjacie stanice v laboratóriu SmartIndustryLab

Main Article Content

Dušan Medveď

Abstract

Tento príspevok sa venuje opisu inteligentných nabíjacích staníc v laboratóriu Smart Industry Lab. V uvedenom laboratóriu je možné modelovať distribučnú sústavu nízkeho napätia. Laboratórium je určené pre meranie a testovanie prevádzkových parametrov zariadení pripojených do distribučnej sústavy, resp. užívateľov využívajúcich distribučnú sústavu v oboch režimoch, ako odberu, tak aj dodávky elektrickej energie. Smart Industry Lab umožňuje skúmať vplyv nabíjania elektromobilov na distribučnú sústavu, ako aj snímať a regulovať vybrané veličiny pri nabíjaní.

Article Details

Section
Smart Grids and Electromobility