Vodíkový palivový článok (SOFC) v prostredí Matlab

Main Article Content

Dušan Medveď

Abstract

Tento príspevok sa venuje analýze správania sa distribučnej siete, v prípade aplikovania vodíkového článku ako prosumera elektrickej energie. Vodíkový článok bol vybraný typu SOFC (Solide Oxide Fuel Cell). Medzi výhody tohto typu článku patria vysoko potenciálne odpadové teplo, rýchlosť samotnej reakcie, vysoká účinnosť procesu a ďalšie. Tento palivový článok dokáže vyprodukovať elektrický jednosmerný výkon 100 kWe. K sieti bol pripojený pomocou 3 fázového DC-AC meniča riadeného tak, aby bol výkon dodávaný do siete na konštantnej, nastavenej hodnote. Simulácie boli realizované v prostredí Matlab/Simulink.

Article Details

Section
Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity