Analýza vplyvov nepriaznivo pôsobiacich na ES SR a ich eliminácia

Main Article Content

Michal Kolcun
Dušan Medveď

Abstract

Tento príspevok sa venuje analýze dynamických dejov vyskytujúcich sa v distribučnej sústave (konkrétnej sieti VN) pri jej prevádzke s implementáciou nových, obnoviteľných zdrojov energie. Tieto dynamické deje boli analyzované okrem pôvodného statického zaťaženia siete s novým zaťažením dynamického charakteru, ktoré vernejšie zachytáva situáciu v reálnej distribučnej sieti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na správanie sa siete pri implementácii obnoviteľných zdrojov energie vo VN sieti a to najmä zdroja s premenlivým charakterom výroby a dodávky (FVE).

Article Details

Section
Power Systems Relaying, Faults Analysis