Vplyv pripojenia nabíjacích staníc elektromobilov v režime V2G na distribučnú sieť

Main Article Content

Jozef Király

Abstract

Článok sa zaoberá simuláciou prevádzky distribučnej siete napájajúcej nanogridy reprezentujúce domáceho odberateľa s inštalovanými obnoviteľnými zdrojmi a nabíjacou stanicou s podporou režimu „vozidlo do siete“ a príspevkom týchto zdrojov do celkovej výkonovej bilancie na rozhraní distribučného transformátora a napäťovej úrovni NN. Pre porovnanie sa simulácia venovala rovnako pripájaniu a odpájaniu vozidiel v priebehu dňa a teda porovnaniu vplyvu nabíjania resp. dodávky energie prostredníctvom týchto vozidiel do siete.

Article Details

Section
Smart Grids and Electromobility
Author Biography

Jozef Király, Technical University in Košice

Department of Electric Power Engineering,

PhD. Student