Vplyv parametrov fotovoltaického článku na výrobu elektrickej energie

Main Article Content

Marek Pavlík
Michal Kolcun
Dušan Medveď
Zsolt Čonka
Ľubomír Beňa
Samuel Bucko
Jozef Király

Abstract

Produkcia elektrickej energie z fotovoltaického panela nezávisí len od intenzity slnečného žiarenia. Je potrebné sledovať ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú výkon fotovoltaického panela. V tomto príspevku sú realizované dve analýzy. Prvá analýza sa zaoberá vplyvom zmeny sériového odporu v náhradnom modeli fotovoltaického článku na výkon fotovoltaického článku. Druhá analýza sa zaoberá vplyvom zmeny intenzity slnečného žiarenia na výkon fotovoltaického článku. Výsledkami sú V-A a výkonová charakteristika, kde je možné pozorovať vyššie spomenuté zmeny vo fotovoltaickom článku.

Article Details

Section
Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity