Chránenie a prevádzka obnoviteľných zdrojov energie v distribučných sieťach

Main Article Content

Róbert Štefko
Miroslav Jarolin
Zsolt Čonka
Juraj Kurimský
Michal Kolcun
Marek Pavlík
Dušan Medveď
Jozef Király

Abstract

Integrácia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do distribučných sietí vytvára tlak na distribučné spoločnosti, ktoré dávajú súhlas a stanovujú podmienky na pripojenie takýchto zdrojov. Preto je potrebné poukázať na problematiku chránenia distribuovaných zdrojov elektrickej energie a poukázať na aktuálne platné požiadavky jednotlivých distribučných spoločností na území Slovenskej Republiky a Česka. Tieto zmeny ovplyvňujú celú sieť ako aj prevádzkové straty, požiadavky na dodržanie kvalitatívnych parametrov elektrickej energie, spoľahlivosti a bezpečnosti siete a obslužného personálu a zmena napäťových pomerov v dôsledku pripájania distribuovaných zdrojov elektrickej energie.

Article Details

Section
Power Systems Relaying, Faults Analysis