Scientific and professional journal on electrical power engineering.

Journal is intended for publishing of latest advances in electrical power engineerging and related topics.

To submit a paper, please, choose a journal, log in and follow guidelines.

Vol 16 No 2 (2023): Sebestačnosť a udržateľnosť elektroenergetiky 2023

Published: 2023-10-13

Zabezpečenie autonómneho napájania vlastnej spotreby elektrickej stanice využitím hybridného systému

Ľubomír Beňa, Michal Kolcun, Dusan Medveď, Zsolt Čonka, Jozef Király, Marek Pavlík

5-9

Prevádzkové parametre fotovoltického článku pri zmenách RL a RS

Marek Pavlík, Michal Kolcun, Dušan Medveď, Ľubomír Beňa, Samuel Bucko, Jozef Király

Parametrizácia systému chránenia pre malú vodnú elektráreň

Róbert Štefko, Zsolt Čonka, Marek Bobček, Daniel Kurpaš, Michal Kolcun
View All Issues