Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2013) Vplyv krátkodobého tepelného namáhania na výbojovú činnosť Abstract   PDF
Marian Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
 
Vol 9, No 2 (2014) Vplyv tepelného starnutia na magnetické kvapaliny Abstract   PDF
Marcel Zborňák, Jozef Király, Roman Cimbala
 
Vol 11, No 2 (2016) Vplyv teploty na elektrickú prieraznú pevnosť impregnovanej papierovej izolácie Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Lukáš Lisoň, Jakub Tančák
 
Vol 4, No 7 (2009) Vplyv teploty na zafarbenie povrchu XPE vzoriek Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Juraj Kurimský
 
Vol 3, No 4 (2008) Vplyv tlakových pomerov na kapacitu a činiteľ dielektrických strát v izolačnom materiáli Abstract   PDF
Roman Cimbala
 
Vol 4, No 7 (2009) Vplyv viskozity na elektroizolačné vlastnosti rastlinných olejov Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Viera Vančová
 
Vol 2, No 3 (2007) Vyhodnocovanie parametrov signálov akustickej emisie čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Džmura
 
Vol 4, No 7 (2009) Vyhodnotenie fázového rozloženia čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou Abstract   PDF
Attila Kment, Jaroslav Lelák, Michal Váry
 
Vol 1, No 1 (2006) Výpočet skratových pomerov v distribučných sieťach s decentralizovanými zdrojmi energie Abstract   PDF
Marián Mešter, Marek Hvizdoš
 
Vol 3, No 4 (2008) Vyšetrovanie rozloženia teplotného poľa pri tepelnom namáhaní vzoriek Abstract   PDF
Dušan Medveď, Jaroslav Petráš
 
Vol 5, No 8 (2010) Výskum výbojových procesov vo vzduchu v kvázihomogénnom elektrickom poli Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Tomáš Demko
 
Vol 4, No 7 (2009) Využitie magnetickej kvapaliny v izolačnom systéme transformátora Abstract   PDF
K. Marton, L. Tomčo, Roman Cimbala, Iraida Kolcunová, M. Koneracká, M. Timko
 
Vol 3, No 5 (2008) Využitie metódy konečných diferencií pre riešenie rozloženia teplotného poľa pri tepelnom namáhaní vzoriek Abstract   PDF
Dušan Medveď
 
Vol 10, No 1 (2015) Wavelet-based filter for PD signal processing Abstract   PDF
Juraj Kurimsky
 
Vol 11, No 1 (2016) Zmena kapacity PP kondenzátora počas urýchleného starnutia Abstract   PDF
Lukáš Révés, Juraj Kurimsky, Roman Cimbala
 
Vol 8, No 2 (2013) Zmeny elektrických parametrov varistorov vplyvom impulzného namáhania Abstract   PDF
Juraj Kurimsky, Štefan Ševec
 
126 - 141 of 141 Items << < 1 2 3 4 5 6 


ISSN: 1337-0103