Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2014) Sledovanie vplyvu prívodných vodičov meracej aparatúry na meranie dielektrickej relaxačnej spektroskopie Abstract   PDF
Lukáš Molnár, Martin German-Sobek, Roman Cimbala
 
Vol 5, No 8 (2010) Sledovanie zmien elektrických parametrov ZnO varistorov pre siete nízkeho napätia počas urýchleného starnutia Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Rudolf Guľas
 
Vol 12, No 1 (2017) Sledovanie zmien popisných charakteristík ZnO varistorov Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Lukáš Kruželák
 
Vol 3, No 4 (2008) Slow dielectric polarisation processes in termoplastic insulating materials Abstract   PDF
Jaroslav Lelák, Michal Váry
 
Vol 7, No 1 (2012) Spôsoby merania čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jozef Balogh
 
Vol 1, No 1 (2006) Starnutie izolácie v dôsledku pôsobenia čiastkových výbojov Abstract   PDF
Iraida Kolcunová
 
Vol 6, No 1 (2011) Štatistická analýza prepätí v sieti nízkeho napätia Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
Vol 11, No 1 (2016) Štatistická analýza prierazného napätia polypropylénu počas urýchleného starnutia Abstract   PDF
Martin Pajtáš, Juraj Kurimsky, Beáta Stehlíková, Roman Cimbala
 
Vol 3, No 4 (2008) Stav korónovej ochrany statorového vinutia generátorov Abstract   PDF
Pavol Šandrik, Attila Kment
 
Vol 3, No 4 (2008) Study of the dielectric properties of flame retardant insulation during thermal ageing Abstract   PDF
Jaroslav Lelák, Vladimír Ďurman, Ján Budaj
 
Vol 11, No 1 (2016) Tepelná degradácia XLPE káblov Abstract   PDF
Matúš Gálik, Roman Cimbala, Samuel Bucko, Juraj Kurimský
 
Vol 2, No 3 (2007) Tepelná závislosť izolačného stavu rastlinného oleja Abstract   PDF
Roman Cimbala
 
Vol 4, No 6 (2009) Tepelné starnutie v izolačných materiáloch Abstract   PDF
Ľudovít Csányi, Roman Cimbala
 
Vol 9, No 1 (2014) The detection of faults by measuring partial discharges using artificial intelligence Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Marian Hrinko, Juraj Kurimský
 
Vol 11, No 2 (2016) The study of surface discharges on the air- insulation interface. Abstract   PDF
Emil Jahoda, Jozef Kúdelčík
 
Vol 11, No 1 (2016) Tienenie elektromagnetických polí Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Lukáš Kruželák, Michal Špes, Maroš Anderák
 
Vol 8, No 2 (2013) Účinok zvýšeného teplotného poľa na spekanú ZnO keramiku Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Maroš Miháč
 
Vol 10, No 1 (2015) Variácia prierazného napätia polypropylénovej fólie počas urýchleného starnutia Abstract   PDF
Patrik Výrostko, Juraj Kurimsky
 
Vol 8, No 1 (2013) Verifikácia eliminácie povrchových nábojov Abstract   PDF
Jaroslav Petras, Jaroslav Džmura, Jozef Balogh
 
Vol 6, No 1 (2011) Vlastnosti senzorov induktívnej metódy merania aktivity čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Džmura, Jozef Balogh, Jaroslav Petras
 
Vol 11, No 2 (2016) Volt-ampérová charakteristika striedavého odlučovača so špirálovitou korónujúcou elektródou Abstract   PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš
 
Vol 8, No 1 (2013) Vplyv teploty na zmenu vlastnosti izolačných olejov Abstract   PDF
Lukaš Lisoň, Iraida Kolcunová, Roman Cimbala
 
Vol 13, No 1 (2018) Vplyv elektromagnetického rušenia na izotermickú relaxačnú prúdovú analýzu magnetických nanokvapalín Abstract   PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák
 
Vol 7, No 1 (2012) Vplyv frekvencie elektromagnetického poľa na magnetodielektrickú anizotropiu v magnetických kvapalinách Abstract   PDF
Karol Marton, Ladislav Tomčo, Jozef Király, Roman Cimbala, Iraida Kolcunová, Milan Timko, Peter Kopčanský, Matúš Molčan, Michal Rajňák
 
Vol 3, No 4 (2008) Vplyv kombinovaného elektrického a tepelného namáhania na elektrické vlastnosti varistorov vyrobených na báze ZnO Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
101 - 125 of 141 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1337-0103