Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2012) Ongoing polarization processes in magnetic fluids Abstract   PDF
Jozef Király, Martin German-Sobek, Roman Cimbala, Karol Marton
 
Vol 6, No 1 (2011) Parametre toroidných induktívnych senzorov z hľadiska prenosu signálu Abstract   PDF
Jaroslav Petras, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura
 
Vol 11, No 1 (2016) Počiatočné, zhášacie a prierazné napätia v izolácii olej-papier počas tepelného starnutia Abstract   PDF
Jakub Rajnič, Juraj Kurimsky, Iraida Kolcunová, Roman Cimbala
 
Vol 7, No 1 (2012) Podmienky ochrany pred prepätím vo vysokofrekvenčnej technike Abstract   PDF
Jaroslav Petras
 
Vol 4, No 7 (2009) Porovnanie prejavov čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou pomocou vysokonapäťových meraní Abstract   PDF
Jaroslav Lelák, Attila Kment, Michal Váry
 
Vol 6, No 1 (2011) Porovnanie výbojovej činnosti na cievkach s polovodivou a bez polovodivej ochrany Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Milan Kvakovský, Marián Hrinko, Juraj Kurimský
 
Vol 3, No 5 (2008) Použitie metódy snímania akustickej emisie pri detekcii výbojovej činnosti v izoláciách typu papier-olej Abstract   PDF
Ján Tkáč, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník
 
Vol 12, No 1 (2017) Povrchový odpor a povrchový merný odpor Abstract   PDF
Roman Cimbala
 
Vol 3, No 4 (2008) Pozorovania čiastkových výbojov v modeli statorovej izolácie Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Roman Cimbala, Juraj Kurimský
 
Vol 5, No 8 (2010) Prehľad metód pre diagnostiku izolačného systému vn transformátora Abstract   PDF
Juraj Kurimsky, Peter Radváni
 
Vol 7, No 1 (2012) Prenos prepätí do rozvodov nízkeho napätia v rozličných prevádzkach vn elektrických sietí Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Dominik Smolko
 
Vol 1, No 1 (2006) Princípy dynamického modelovania veterných elektrární v programe EUROSTAG Abstract   PDF
Jozef Rusnák
 
Vol 6, No 1 (2011) Prírodný olej ako impregnant papierovej izolácie Abstract   PDF
Lýdia Dedinská, Iraida Kolcunová
 
Vol 5, No 9 (2010) Príspevok k mechanizmu starnutia ZnO varistorov Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Rudolf Guľas
 
Vol 6, No 2 (2011) Príspevok k posúdeniu stavu izolačného systému nízkonapäťového elektromotora Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
 
Vol 6, No 1 (2011) Príspevok k výpočtu teoretického impulzného preskokového napätia Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
Vol 1, No 1 (2006) Rekognoskácia výbojovej činnosti v modelovej dutine umiestnenej v izolačnej kvapaline pri prevádzkových teplotách Abstract   PDF
Jozef Balogh, Juraj Kurimský, Karol Marton
 
Vol 4, No 7 (2009) Rozbor elektrických pomerov na rozhraní elektróda – pevná fáza – plyn Abstract   PDF
Karol Marton, Jozef Balogh, Jaroslav Petráš, Jaroslav Džmura
 
Vol 1, No 1 (2006) Rozpoznávanie a spracovanie kriviek v grafoch Abstract   PDF
Dušan Medveď
 
Vol 1, No 1 (2006) Simulácia kompenzácie jalového a deformačného výkonu v sieťach s odberom v napäťových hladinách 6 kV a 0,4 kV Abstract   PDF
Martin Kanálik, Peter Szathmáry
 
Vol 1, No 1 (2006) Simulovanie porúch v XPE 22kV kábli Abstract   PDF
Miroslav Bánes, František Kovaľ
 
Vol 12, No 1 (2017) Skúmanie frekvenčných závislostí povrchového odporu Abstract   PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák, Martin Kolek
 
Vol 5, No 9 (2010) Skúmanie výbojovej aktivity pri rôzných spôsoboch uzemnenia drážkovej časti izolácie vn cievky Abstract   PDF
Milan Kvakovský, Marián Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
 
Vol 5, No 8 (2010) Skúmanie výbojovej činnosti v rastinných olejoch Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Martin Marci, Juraj Kurimsky
 
Vol 4, No 7 (2009) Sledovanie aktivity čiastkových výbojov v izolačných systémoch pomocou induktívnej a piezoelektrickej sondy Abstract   PDF
Jaroslav Petráš, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura
 
76 - 100 of 141 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1337-0103